Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. 6. 2009

Obec v datech

 

Procházka časem

1529 První písemná zmínka o Třech Sekerách (Drei Hockenn)

1530 Kašpar Pluh povolil horníkům využití volné půdy k zemědělství

1538 Je zmiňována těžba. První hornické svobody udělené Kašparu Pluhovi z Bečova. Po jeho smrti těžba upadla.

1550 Horníci ve Třech Sekerách přijali protestantismus.

1555 Osm usedlostí ze Tří Seker platilo na tachovský hrad poplatek na sv. Havla a sv. Jiří (po 30 groších)

1606 1. 9. 1606 císař Rudolf II. uděluje rozsáhlé hornické svobody pro zdejší díla na měděnou rudu třem Norimberským těžařům: Raimund Inhof, Wolfgang Schauerbach, Friedrich Schlick.

1606 Poprvé uveden český název Trzi Sekery.

1609 Císař Rudolf II. potvrdil svobodu vyznání obou náboženství (protestantské i katolické)

1623 Tři Sekery prodány Johanu Albrechtu Haimhausenovi. Ten byl přinucen prodat část tohoto majetku Metternichům.

1623 Tachovské Tři Sekery prodány Johanu Filipu Husmannovi.

1657 Zpráva o rozrůstání polí.

1665 9. 6.1665 bylo horníkům zakázáno odebírat plzeňské pivo. Pít mohli výhradně pivo tachovské.

1667 Na Slatině stála myslivna.

1681 Rok rekordní těžby

1690 Bylo rýžováno zlato na malých potocích

1732 Zpráva o rozsáhlém odvodňovacím systému

1739 Od srpna do října hodně pršelo, obilí se sklidilo až po dušičkách, na to přišly mrazy, které trvaly až do vánoc.

1740 Velké mrazy. Hynula zvěř, ovce i krávy.

1742 19. 9. 1742 vstoupili do Tří Seker Francouzi.

1745 Založení Kamence

1749 Zánik dolů.

1752 26. 6. 1752 velké bouřky a průtrž mračen – byla zničena veškerá úroda na polích.

1760 Poprvé se uvádí Schönthal (Krásné)

1770 Bylo zavedeno povinné číslování domů

1771 První stavení v Löhhäseru (Slatina)

1774 Pravděpodobně před rokem 1774 bylo založeno oddělení finanční stráže.

1781 Na Slatině stálo 6 domů

1790 Ve Třech Sekerách postavena první školní budova (dřevěné stavení s učitelským bytem)

1824 Vyhořela školní budova

1824 Vyučovalo se v domě č. 61 (p. Hass)

1828 Zřízení obecné školy ve Třech Sekerách

1830 – 1840 Škola ve Třech Sekerách byla jednotřídní

1863 1. - 4. 6. 1863 velký mráz.

1869 2. 6. 1869 mrzlo, což způsobilo neúrodu.

1870 Založena četnická stanice ve Třech Sekerách, první Čech na četnické stanici byl zaznamenán v roce 1878.

1873 Založen spolek válečných veteránů (po roce 1919 přejmenován na Spolek vysloužilých vojáků).

1874 Před rokem 1874 zřízen poštovní úřad.

1875 Tachovský Šmelctál měl vlastní školu (při její stavbě bylo použito státní dotace 3500 zlatých)

1878 Založen hasičský spolek v Tachovských Třech Sekerách

1883 Kostelu byly věnovány druhé věžní hodiny

1884 2. 7. 1884 mrzlo

1884 29. 9. 1884 vysvěcena škola v Chodovském Šmelctálu

1885 Od roku 1885 byla škola ve Třech Sekerách trojtřídní.

1886 Škola v Plánském Šmelctálu

1888 Kovář Tomas Bochmann vyrobil vlastní ruční tlakovou stříkačku pro hasiče.

1892 Založení hasičského spolku v Kynžvartských Třech Sekerách.

1898 Postavena nová budova školy (současná budova)

1898 Pobočka školy na Kamenci

1898 Zřízení lékárny

1901 Postavena továrna na perleťové knoflíky.

1902 Zahájena výroba v továrně na perleťové knoflíky

1902 Postavena škola v Krásném

1914 Zánik petrolejového osvětlení, zavedeno el. osvětlení.

1917 6. 1.1917 byly sneseny kostelní zvony 6 vojáky a odvezeny do Mar. Lázní k rozbití pro válečné účely.

1918 Slatina byla připojena k ČSR

1919 Byla postavena hasičárna.

1919 21. 12. 1919 vysvěcení nových zvonů pro kostel

1919 Hasičský bál. Byl pořádán každoročně 26.12.

1921 Na četnické stanici a na stanici finanční stráže se začalo úřadovat česky.

1921 Započala stavba vodovodu

1922 Založeno ochotnické divadlo.

1923 Renovace varhan v kostele.

1925 Na poště se začalo úřadovat česky

1926 Zřízena česká škola ve Třech Sekerách

1928 14. 12. 1928 zastaven provoz autobusu pro velké mrazy a vysoké závěje.

1929 V lednu a únoru klesly mrazy pod -27 stupňů

1930 21. 8. 1930 přijelo do Tří Seker poštovní vozidlo.

1932 Pestrobarevná okna v kostele po obou stranách oltáře nechal nasadit spolek katolických žen a dívek.

1933 Ministerstvo financí zakoupilo dům č. 22 (dnešní obecní úřad)

1938 21. 5. 1938 byla obsazena hranice s Německem českým četnictvem a vojskem s kulomety. Ve Třech Sekerách bylo vojsko umístěno u továrny a na hřbitově.

1938 1. 10. 1938 se českoslovenští vojáci stáhli do továrny a opustili služebnu finanční stráže.

1938 3. 10. 1938 v 17.00 hod. vstoupilo německé vojsko do Tří Seker.

1938 3. 10. 1938 v noci opustili Češi Tři Sekery.

1938 Zrušena česká škola ve Třech Sekerách

1942 28. 2. 1942 sejmutí kostelních zvonů, byly opět použity pro vojenské účely.

1945 Škola v Plánském Šmelctálu byla vyhozena vojáky do povětří

1945 6. 5. 1945 obsadili Američané bez boje Tři Sekery

1945 Červen přicházejí první Češi

1945 25. 11. 1945 první shromáždění českých exulantů ve Třech Sekerách.

1946 V lednu zahájeno vyučování v mateřské škole. První učitelkou byla Jiřina Předotová.

1946 U továrny zasazena „lípa míru“

1946 Prvním předsedou Místního národní výboru byl Václav Soukup, tajemníkem byl Václav Štárek.

1947 Zasazena slovanská lípa u bývalé hasičárny v Krásném

1947 31.12.1947 byli zastřeleni příslušníci finanční stráže Václav Mareš a Josef Dlesk

1947 Zahájena pravidelná autobusová doprava z Mar. Lázní 2x denně.

1949 Státní statky začaly hospodařit na polích, která nikomu nepatřila.

1950 Zrušení soukromých provozoven (pekárna, cukrárna, povoznictví …)

1950 Vznik pohraničního útvaru na Slatině.

1955 Postaven nový kravín, vepřín a drůbežárna.

1955 1. 1. 1955 úřední spojení obou částí Tří Seker (Kynžvartské a Sekerské)

1960 Boření neobydlených domů

1961 Zrušena měšťanská škola

1962 Ukončeno vyučování v Krásném

1964 Postaveny dva panelové domy ve Třech Sekerách

1964 1964 – 1980 sloužila budova bývalé školy v Krásném jako mateřská škola

1964 Zrušení JZD

1972 Založen Interlov.

1974 1974 – 1975 rekonstrukce školy

1981 Výstavba nové mateřské školy

1986 Rekonstrukce vodovodu

1990 Zastavení důlní činnosti na Slatině

1991 12. 5. 1991 první oficiální setkání rodáků ze Tří Seker

1992 Dokončena stavba nové požární zbrojnice.

1993 Vybudování vodovodu v Malém Krásném