Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. 6. 2009

Pověst o založení obce

Pověst o založení obce

V lesích, které se rozprostíraly v 15. století mezi Tachovem a Chebem vedla řada stezek, které využívali vozkové při svých cestách z Norimberku do Chebu.

Při jedné obchodní cestě se zbožím z Norimberku do Chebu si vybrali unavení norimberští formani místo v lese k odpočinku. Byl už večer, cesta lesem by byla nebezpečná, koně i lidé potřebovali nabrat nové síly. Místem protékal potok, mohli tedy napojit koně i sebe. Zápálili oheň a uložili se k spánku. Ráno jeden z formanů zahlédl třpytící se kámen a opodál další. Všichni formani se seběhli a ohromeně si kameny prohlíželi. Tušili, že se jedná o vzácný nález. „Vezmeme ty kameny s sebou“ rozhodli se. „Ale jak poznáme místo, kde jsme je našli?“ dumali.

Rozhodli se, že místo nálezu označí třemi záseky do vysoké jedle, která se tyčila nedaleko místa nálezu kamenů. Jak se rozhodli, tak učinili. Vyhlédli si strom, který stál opodál místa, kde svůj poklad nalezli. Nechtěli, aby označení bylo vidět z cesty, to by mohlo přilákat pozornost ostatních pocestných. Strom označili, naložili kameny a pokračovali do Chebu.

Po čase se na toto místo vrátili a s nimi přišli první hledači zlata. Začali mýtit les a horníci hloubili první štoly. Podle označení místa, kde byl nalezen první vzácný kámen, začali tomu místu říkat „Tři Sekery“.

Kdy byl objeven v katastru Tří Seker první vzácný nerost, přesně určit nedovedeme , pravděpodobně to bylo již v 15. století, první písemné zmínky o Třech Sekerách jsou až z roku 1529. S určitostí však můžeme říct, že těžební činnost ovlivnila vznik obce Tři Sekery i okoních osad především všech tří Hutí.

 

 

Zánik dolů

Zánik těžební činnosti ve Třech Sekerách se spojuje se Štědým večerem roku 1749. Ten den došlo k rozbití čerpacího kola, voda zatopila štoly a k plnohodnotné obnově těžby již nedošlo.

My ale víme, že v novodobé historii obce se v jejím katastru opět budovaly těžební jámy. Bylo to na Slatině, v blízkosti státní hranice s Německem. V roce 1965 se začal hloubit důl s označením DI, v roce 1970 bylo zahájeno hloubení jámy DII. Do roku 1991 bylo na Slatině vytěženo 1100,5 t uranu. Rozhodnutí o zrušení dobývacího prostoru padlo 16. 2. 1994. Toto datum tedy můžeme považovat za zánik dolů ve Třech Sekerách. I když kdo ví? Třeba někdy v budoucnu …..?

 

Více o historii obce najdete na stránkách obce Tři Sekery:

http://www.trisekery.cz/

nebo stránkách:

http://www.hamelika.cz/