Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 2. 2014

Třísekersko roku 1838

Mapy stabilního katastru nám otevírají okno, kterým můžeme nahlédnout do minulé podoby míst, které od té doby změnily svou tvář. Zvlášť cenným zdrojem informací jsou pro ta místa, ve kterých došlo k úplné výměně obyvatel, tak jako tomu bylo i na Třísekersku.

Stabilní katastr vznikl proto, aby mohla být lépe vybírána a doměřena pozemková daň. Na základě patentu císaře Františka I. ze dne 23. prosince 1817 o dani pozemkové byly přesně označeny pozemky a ty pak byly zaměřeny. V letech 1826 – 1830 proběhlo v Čechách první měření a mapování, dokončeno bylo v 1837 – 1843. Základní jednotkou byla katastrální obec, mapy byly pořízeny v měřítku 1:2880.

K mapám stabilního katastru existuje legenda. Tak kupř. okrové jsou role (zkratka Rott značí kopaninu, dočasný úhor), šedé s nádechem hnědé lesy, sytě zelené parky a zahrady, zelené louky, světle zelené pastviny (s písmenem W nebo GW, což je zkratka pro obecní pastviny); karmínové jsou zděné budovy, kamenné mosty, jezy a silnice, v tmavém odstínu karmínové veřejné stavby, žlutě jsou dřevěné budovy (roubené, spalné), mosty a jezy. Bílou barvu mají veřejná prostranství a půda, která se neobdělává, jako jsou dvory a nádvoří. Hnědou barvu mají cesty, modrou vodní plochy.

Na www stránkách http://archivnimapy.cuzk.cz/ je možné prohlížet historické mapy, pojďme i my nahlédnout na podobu vesnic Třísekerska v první polovině 19. století.

 

01kts-1838-maticka-hospoda.jpg

Tři Sekery - uprostřed Hospůdka u Růženky, na mapě jsou zachyceny bývalé Tachovské Tři Sekery, proto se nenechme zmást hranicí v levé části mapy, je to hranice, která oddělovala Tachovské a Kynžvartské Tři Sekery, hranici tvořila cesta zruba od křžovatky u hospůdky U Kalicha a pokračovala přibližně podél cesty k vodárně. Domy, které jsou vidět podél cesty od křižovatky u hospody, podél hospodářského dvora a hasičské nádrže, dnes již neexistují.

 

 

0kts-1838-skrdlant.jpg

Na téhle mapce je domek u hřiště, je tady také zachycena cesta podél hřiště - tehdy to byla hlavní cesta, ale žádný z dnešním domů, tam tehdy ještě nestál.

 

 

0kostel-1838.jpg

Tady je kostel a budova školy, místo, kde dnes stojí obecní úřad, je na téhle mapě zatím prázdné.

 

 

01gux-1838.jpg

Místní část Kyks - Kix nebo také Güx po roce 1945 zanikla.

 

 

 

0th1---1838.jpg

Tachovská Huť v roce 1838 - tehdy ještě jen Huť, i když na jiné mapě bylo poznamenáno "k Tachovské Huti", katastrálně Tachovská Huť patřila ke Tachvoským Třem Sekerám. Do katastru Tachovských Tří Seker patřil také Tanaveg a Lohhäuser.

 

 

 

 

01kamenec-1838.jpg

 Část obce Tachovské Tři Sekery - Kamenec

 

 

 

1lohhauser-1838.jpg

Lohhäuser - Slatina - osada u hranic s Bavorskem, také patřila do katastru obce Tachovské Tři Sekery.

 

 

 

0kr-1838-vk1.jpg

Velké Krásné v dnešní podobě v roce 1838 ještě neextistovalo. Do katastru Tachovských Tří Seker patřila osada Krásné - na mapě v dolní části okolí dnešní čekárny, Malé Krásné tehdy ještě neexistovalo.

 

 

 

0kr-1838-mett2.jpg

Další část dnešního Krásného se v roce 1838 jmenovala Nový Metternich a katastrálně spadala pod Kynžvartské Tři Sekery. Jsou to domy zhruba od domu Jankovských ulice k penzionu Schönthal a domy po pravé straně hlavní cesty.

 

 

 

01ch-1838.jpg

Část Chodovské Hutě.

 

0ph2-1838.jpg

Část Plánské Hutě

 

Mapky pořízeny: http://archivnimapy.cuzk.cz/