Jdi na obsah Jdi na menu
 


20. 1. 2011

Výročí roku 2011

 Výročí roku 2011 ve vztahu ke Třem Sekerám a okolí405 výročí od první písemné zmínky českého názvu Tří Seker. „V roce 1606 prodal císař Rudolf II. nevelkou lokalitu, kam patřily i Tři Sekery, obě Hleďsebe a svobodný šenk ve Velké Hleďsebi, clo, rybník, mlýn, les nad Hleďsebí a čtyři usedlosti v Horní Vsi za 10025 kop grošů šlechtici Janu Bartoloměji Širntyngaravi. Zápis o tom je uložen v deskách zemských. Je psán česky a poprvé tu čteme i český název obce Trzi Sekery. Podle zápisu císař ….prodává od panství tachovského ves, řečenou Trzi Sekery, jinak německy Drey Hacken. V kupní smlouvě si císař vyhrazuje „majetkové“ břemeno – těžbu železné rudy, kde se ročně těží na 100 centýřů mědi.“

 

(citace z knihy Tři Sekery v historii a dnes autoři: Zdeněk Buchtele, Richard Švandrlík)


 

405 výročí od doby kdy Císař Rudolf II. udělil Třem Sekerám rozsáhlé hornické svobody pro zdejší hornická díla na měděnou rudu. 1. září 1606 píše císař Rudolf II. Že: .. na našem tachovském panství u Tří Seker (bey den Dreihacken) u Drmoulu je staré zastavené hornické dílo na měděnou rudu“. Rozsáhlé hornické svobody byly uděleny třem těžařům: Raimundu Inhofovi, Wolfangu Schauerbachovi a Fridrichovi Schlickovi.


 

330 let od rekordní těžby. V roce 1681


 

240 výročí od doby kdy byl postaveno první stavení v Lohäuseru – Slatině


 

125 let uplynulo od doby, kdy byla postavena škola v Plánském Šmenctálu,


 

110 výročí – v roce 1901 nechal podnikatel Max Kohn z Tachova postavit ve Třech Sekerách továrnu na výrobu perleťových knoflíků.


 

90 let slouží obci obecní vodovod.


 

85 let – v roce 1926 byla ve Třech Sekerách zřízena škola s českým vyučovacím jazykem. Prvním českým učitelem byl Josef Klecan


 

65 let v roce 1946 byl zahájen provoz mateřské školy, první učitelkou byla Jiřina Předotová


 

50 let – v roce 2011 uplyne 50 let od rozhodnutí o zrušení Měšťanské školy ve Třech Sekerách.


 

30 let - budova mateřské školy je už třicetiletá


 

20 let – v roce 1991 se uskutečnilo první oficiální setkání třísekerských rodáků


 


Zdroj: kniha Tři Sekery v historii a dnes autoři: Zdeněk Buchtele, Richard Švandrlík

A čím se do historie obce zapíše rok 2011?