Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. 1. 2012

Výročí roku 2012

40_znak.jpg1627 – Smlouvou z 4. června1627 odkoupili Meternichové od Johanna Alberta Haimhausena staré Tři Sekery. Touto koupí se začala psát historie rozdělení Tří Seker na Kynžvartské Tři Sekery a Tachovské Tři Sekery. Toto rozdělení trvalo až do roku 1939.
 

1667 – Finkenschlag (Pěnkavčí zpěv) – původní název pro Lohhäuser později Slatinu. V roce 1667 povolil kníže Windischgrätz postavení myslivny. Myslivna měla číslo popisné 1 a bydleli v ní Lanzendörferovi z Tachovska.

1687 – Zápis faráře Kaeysera z Chodové Plané hovoří o tom, že Chodovská Huť (dříve se jí říkalo Dolní Šmelctál) byla založena r 1687 jako sídlo nejchudších horníků ze Tří Seker.

1732 – zpráva o rozsáhlém odvodňovacím systému

1732 – zpráva uvádí 32 horníků

jc1740-31-1-.jpg1742 – 19.9.1742 vstoupila do Tří Seker Francouzská vojska

1752 – 26.06.1752 velké bouřky a průtrž mračen – zničení veškeré úrody na polích

1782 – Byla na Slatině skelná huť

1787 1787 – 1790 stavba kostela

1787 – Slatina byla připojena k farnosti třísekerské

1797 – renovace sochy sv. Michaela

1807 – zahájena stavba kostelní věže – dokončena 1809

1817 – následkem neúrody předchozích let velká drahota

1817 – velký výskyt nemocí, v červenci a srpnu zemřelo 54 lidí na úplavici

1822 – praskl věžní zvon

1852 – byla zakoupena první hasičská stříkačka v Kynžvartských Třech Sekerách

1887 – V noci z 5. na 6. března byl zavražděn vedoucí provozu skelné hutě v Lohhäuseru, to vedlo z ukončení činnosti hutě.

p7301807.jpg1892 – 07.02.1892 založení hasičského spolku v Kynžvartských Třech Sekerách

1902 – byla zahájena výroba v továrně na perleťové knoflíky, bylo v ní zaměstnáno 17 mužů a 19 žen.

1902 – byly Tři Sekery přiřazeny k nově vzniklému okresnímu hejtmanství Mariánské Lázně

1902 – Tovární komín převyšoval kostelní věž

1902 – postavena škola v Krásném, chodily do ní i děti z Nového Metternichu

1907 – ukončení výroby v továrně na perleťové knoflíky z důvodu ztrátové výroby

1917 – 6.1.1917 byly sneseny kostelní zvony 6 vojáky, zvony byly odvezeny do Mariánských Lázní k rozbití pro válečné účely

1922 – založen spolek katolických paní a dívek a ochotnické divadlo

p8070082.jpg1932 – petrobarevná okna v kostele nechal osadit spolek katolických paní a dívek

1937 – 22.06.1937 zahájena stavba silnice Tři Sekery – Krásné – stavba nouzová, aby měli dělníci kde pracovat

1937 – 15.12. zřízení expozitura policie z Kynžvartu

1942 – 28.02.1942 byly sejmuty kostelní zvony a opět použity pro válečné účely

1947 – 09.05.1947 byla v Krásném u bývalé hasičárny zasazena slovanská lípa

1947 – vznik autobusové spojení do Mariánských Lázní

1947 – Lohhäuser byl oficiálně užíván do r. 1947

1947 – Oficiální název Krásné (ONV v Mariánských Lázních navrhoval název Zalíbená – ten neprošel. Schváleno bylo „Krásné údolí“ - konečná podoba = Krásné)

1947 – Krásné bylo spojeno s Novým Meternichem

1947 – 31.08.1947 shořel mlýn

1947 – 31.12.1947 v 17.53 hod. byli zastřeleni příslušníci pohraniční stráže Václav Mareš a Josef Dlesk

1962 – Sloučení JZD v Tach. Huti a ve Třech Sekerách

1962 – ukončeno vyučování v Krásném

1972 – založen Interlov v Tachovské Huti

1972 - zrušena škola v Chodovské Huti

1982pion005.jpg1982 - otevření nové mateřské školky

1992 – 20.12.1992 vánoční slavnost na Slatině

1992 – dokončena stavba nové požární zborjnice

2002 – 01.08.2002 oddán místním úřadem první manželský pár po 28 letech

2002 – dokončena plynofikace Tří Seker

2002 – rekonstrukce kabin TJ Tatran