Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. 8. 2012

Zahradní slavnost 2012 a oslavy hasičů

 

 

0p1012890.jpgHasičské desatero


 

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

  8. Nevyvolávej ve spolu různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Převzato: „Hasičská kronika – Svazek I – Historie hasičů“ Bruno Němec

0005-kr-has-004.jpg

Sobota 4. srpna se ve Třech Sekerách nesla ve znamení oslav 120. výročí založení spolku dobrovolných hasičů. Oslavu zahájila spanilá jízda hasičské techniky. Vozidla se shromáždila u továrny odtud vyjela směrem ke kostelu. V čele kolony jela stoletá parnička z roku 1912 vyrobená ve firmě Reginalda Czermacka. Parničku táhl o 40 let mladší traktor typ Allgaier 111. Tento typ traktoru se začal vyrábět na podzim roku 1952. Za touto dvojicí projelo obcí dalších 10 hasičských vozidel. Parnička Anička byla na tuto akci zapůjčena z Tachova a budila zaslouženou pozornost všech přítomných. Ostatní vozidla zaparkovala před kostelem. Návštěvníci si je mohli prohlédnout. Největší zájem tahle technika budila u dětí (že by budoucí generace dobrovolných hasičů v obci?).0dscn0702.jpg

Slavnost pokračovala v kostele Čtrnácti svatých pomocníku v nouzi. Starostka obce Dagmar Strnadová ve svém projevu zmínila některé významné události, které předznamenaly založení spolku dobrovolných hasičů. Citovala některé zápisy z kroniky dobrovolných hasičů.

Tato kronika je raritou sama o sobě. Dobrovolným hasičům slouží totiž jedna jediná kronika od svého založení. Je vedena jak v němčině tak v češtině. Prošla různými politickými i státními uskupeními. Její první zápis je z dob Rakouska-Uherska, poslední pak kronikář psal jako občan České republiky. A pokud budou dobrovolní hasiči psát tak úsporně, jako píši dosud, vydrží možná i do dalšího století???!!!0dscn0716.jpg

Na všechny přítomné dobrovolné hasiče (ať už vysloužilé či činné) čekal pamětní list. Několika bývalým dobrovolným hasičům starostka předala malé dárky. Mezi odměněnými byli Martin Knourek, Arnold Novák, Norbert Jirman.... Ženám dobrovolnicím byla předána květina. Většina z nás si v tu chvíli myslela, že tím oficiální část oslav končí. Starostka obce měla pro všechny připravené překvapení!0dscn0739.jpg

Za zvuku slavnostní znělky byl do kostela přinesen nový slavnostní prapor. Z jedné strany má prapor červenou barvu ohně. Je v ní znak a nápis: Sbor dobrovolných hasičů Tři Sekery zal. 1892. Na druhé modré straně vody je patron hasičů sv. Florián a nápis: Bohu ke cti bližnímu ku pomoci. Prapor převzal dlouholetý velitel sboru pan Norbert Jirman.

Především pro všechny hasičské oslavence čekal u minimuzea tradiční raut. Jako v předešlých letech byl raut připravený pod taktovkou pana Reitmajera. I když bylo občerstvení určeno hlavně pro hasiče, ochutnali i ostatní přítomní. A ze všech úst zněla jen samá chvála.0dscn0768.jpg

Svoje umění předvedli i malí hasiči z Březové u Sokolova. Svou ukázku zahájili štafetou a potom útokem. Štafetu si mohli vyzkoušet i malí dobrovolníci z řad přihlížejících. Kluky to bavilo, takže o hasičský potěr by neměla být nouze.

Program pak pozvolna přecházel do kulturní sféry. V kostele zazněla kytara Pavla Cuchala, studenta Výmarské hudební školy. U minimuzea zahrála osvědčená Pralesanka a kapena Jam Bazar, zazpíval zpívající hasič Dan Moravský. 0p8041500.jpg

V průběhu celého odpoledne bylo otevřeno minimuzeum Bouda, ve kterém byly kromě historických předmětů i fotografie z činnosti místní školy. Dobové fotky z činnosti sboru dobrovolných hasičů byly vystaveny v kostele.

S přibývajícím časem se měnilo složení návštěvníků. Dopolední a odpolední program zajímal spíš ty dříve narozené a střední generaci. K večeru bylo osazenstvo stále mladší. Během dne se tady potkávali i bývalí obyvatelé Třísekerska, kteří dnes žijí nejen v jiných částech Čech, ale mnohdy i jiných státech. Vždyť i k tomu by právě tahle akce měla sloužit.

Počasí akci přálo, nespadla ani jedna dešťová kapička a i slunce se občas schovalo za nějaký ten mráček. Prostě ani zima ani chlad. 0dscn0660.jpg

Foto: B. Podhajský, M. Lárová
 

 

Protože je na netu celá řada fotek vkládám jejich přehled:

Video od H. Mosese: http://www.youtube.com/watch?v=Q_hK-RKaNRM&feature=youtu.be

 


 

Parnička Anička

Jízda hasičské techniky

Zahradní slavnost objektivem Josefa Práška - je tam i odkaz na další fotky

Prapor

Vystoupení malých hasičů z Březové

Slavnost v kostele

Historické čerpadlo v akci

Zahradní slavnost 2012

Den po té

Fotky v Chebském deníku