Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. 8. 2014

Zahradní slavnost 2014 - socha sv. Jana Nepomuckého

 

Zahradní slavnost 2014 – socha sv. Jana Nepomuckého

fisch2014015.jpg
 

Jan z Pomuku

se narodil někdy kolem roku 1340 v Pomuku, který náležel nedalekému cisterciáckému klášteru pod Zelenou Horou. V místě, kde dnes stojí barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, stál podle ústního podání domek, kde se Jan narodil. Janův otec Velfín (či Welfin, Iohannes natus quondam Welflini de Pomuk) byl v Pomuku v letech 13551367 rychtářem, o matce není nic známo. Základní vzdělání získal zřejmě ve škole zřízené roku 1344 při farním kostele sv. Jakuba. Další studia nejsou s jistotou doložena, dále studoval na pražské univerzitě


 

První, kdo začal pěstovat úctu ke svatému Janu Nepomuckému, byli ihned po jeho vynesení z Vltavy 14. dubna 1393 Křižovníci s červeným srdcem – Cyriaci. V té době byl jejich generálním převorem Jan (3. generální převor od přenesení sídla řádu do Prahy – generálním převorem 1373–1403). Na místě jeho pohřbení později vystavěli kapli k jeho úctě. Vikář Cyriaků Kolumbán Grummelmeyer (vikářem od roku 1709–1717) tuto úctu dále rozvíjel. Jeho nástupce Jan Mändl ze Steinfelsu (1717–1730) se zúčastňoval příprav svatořečení svatého Jana Nepomuckého a nechal zřídit jeho sochu, která stála na náměstí sv. Jana Nepomuckého. Dnes stojí před kostelem sv. Ducha v Dušní ulici. Cyriaci pořádali každý rok večer před jeho svátkem až do 15. května 1783 po loďkách slavný průvod na Vltavě až k mostu Karlovu, kde se u jeho sochy modlili litanie. S těmito oslavami souvisely také hudební skladby význačných skladatelů (např. Brixího). Na ně dnes navazují současná svatojánská Navallis.p1010740.jpg

Sv. Jan Nepomucký má díky jezuitským misiím velký věhlas po celém světě, především Bavorsku a zemích Latinské Ameriky. Je uctíván jako mučedník zpovědního tajemství a patron při přírodních pohromách a povodních (kvůli způsobu jeho smrti). Jeho vyobrazení lze nalézt na mnoha místech, především na mostech.

Kult sv. Jana Nepomuckého je nerozlučně spojen s českým barokem, kdy patřil k nejvýznamnějším světcům. Je zemským patronem Čech a Bavorska. Populární ještě za baroka se stal v dnešním Rakousku, Španělsku, v dnešní Belgii, v Polsku a díky Marii Leszczyńské také na francouzském královském dvoře. Svatojánské sochy patří k typickým atributům tradiční české krajiny. Najdeme je zejména na mostech (patron vod), ale i dalších místech.

Podle sv. Jana Nepomuckého byla roku 1929 pojmenována také česká papežská kolej v Římě, Nepomucenum.

Socha sv. Jana Nepomuckého ve Třech Sekerách

p8028476.jpgSocha sv. Jana Nepomuckého, která stojí u kostela Čtrnácti svatých pomocníku ve Třech Sekerách, je starší než samotný kostel. Socha byla zhotovena již v roce 1765, stavba kostela byla započata až roku 1787.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomuck%C3%BD

Tři Sekery v historii a dnes - Zdeněk Buchtele, Richard Švandrlík

Foto: r. 1949 – archiv M. Fischerová, r. 2012 a r. 2014 M.Lárová

 

Náhledy fotografií ze složky Zahradní slavnost 2014 - fotky