Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. 1. 2016

Výročí roku 2016

V roce 2016 vzpomeneme dvě významné události, obě jsou spojena s rokem 1606 s dobou vlády císaře Rudolfa II.

Tři Sekery poprvé česky – 410. výročí

V roce1606 – prodal císař Rudolf II. nevelkou lokalitu, kam patřily i Tři Sekery, obě Hleďsebe a svobodný šenk ve Velké Hleďsebi, clo, rybník, mlýn, les nad Hledďsebí a čtyři usedlosti v Horní Vsi za 10025 kop grošů šlechtici Janu Bartoloměji Širntyngarovi ze Šintynku (Schirndinger von Schirnding). Zápis o tom je uložen v zemských deskách. Je psán česky a poprvé je uveden český název obce: Trzi Sekery („…. prodává od panství tachovského ves, řečenou Trzi Sekery, jinak německy Drey Hacken“) V kupní smlouvě si císař vyhrazuje majetkové břemeno – tj. těžba těžba mědi.

Hornická privilegia – 410.výročí

1. září 1606 – Císař Rudolf II. (doba vlády: 1576 - 1611) v listu píše: „.... na našem tachovském panství u Tří Seker - „bey den Dreihacken“ u Drmoulu je staré, zastavené hornické dílo na měděnou rudu“. rudolf-ii.jpg

Tímto listem se udělil císař norimberským těžařům (Raimund Inhof, Wolfgang Schraurbach a Friedrich Schlick) rozsáhlé hornické svobody pro zdejší díla na těžbu mědi.

 

Privilegia:

  1. horní dílo je podřízeno hornickému úřadu ve Slavkově a přímý dohled nad ním má hormistr v Dolním Kramolíně

  2. na 10 let se odpouští polovina desátku z mědi a stříbra

  3. povoluje se brát z Tachovského lesa dřevo pro chalupy, puchverky (drtnírny) a šmelctály (hutě) a jsou tu otevřeny stezky a silnice volně pro obchod

  4. je dovoleno brát si půdu pro výstavbu chalup a hornických zařízení

  5. je dovoleno kupovat viktuálie (potraviny), zboží ze železa a jiné zboží bez placení mýta a cla

 

1886 – 130. výročí vzniku školy v Plánské Huti.

1926 – 90. výročí od vzniku české národní školy ve Třech Sekerách.35a.jpg

Ministerstvo školství zřídilo výnosem ze dne 25. září 1926 veřejnou obecnou školu s českým vyučovacím jazykem. Škola měla jednu třídu, která byla v budově školy německé (současná škola), prvním učitelem i ředitelem školy byl Josef Klecan. Česká škola byla menšinová, většina dětí stále chodila do školy německé. Vyučování byla ukončeno na počátku školního roku 1938/1939.

Zdroj: Zdeněk Buchtele, Richard Švandrlík: Tři Sekery v Historii a dnes