Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 6. 2013

Kuks - pracoval pro hraběte Šporka

img_0501.jpgPřímo v Kuksu pravděpodobně žádný exulant nežil, jedno příjmení je s tímto místem přece jen nepřímo spojeno. A protože do Kuksu velmi ráda chodím, nemůžu ho opominout.

Kuks je malá vesnice mezi Dvorem Králové nad Labem a Jaroměří, leží na levém břehu Labe.

Historie

img_0581a.jpgNázev Kuks – Kukus – Kux má pravděpodobně staroněmecký původ, znamenal určitý podíl z výnosu dolu. Podle pověsti měly být v místě dnešního Kuksu nalezeny tři zlaté pruty. Byly tam jen tak, jakoby ze země vyrůstaly. Muž, který je nalezl je vzal a odvezl je do Jaroměře, aby je tam zpeněžil. Když se po čase vrátil na místo, kde zlaté pruty našel, byly tam nové - znovu dorostly. Opět je prodal. I při dalším návratu na to místo, se tam leskly nové pruty. Jaroměřští byli zvědaví, nálezce jim prozradil, odkud zlato má. Ale když se tam vydali ostatní lidé, nebyla tam už ani šupinka zlata. Kouzlo přestalo fungovat. Nikdo další už na Kuksu zlato nenašel. img_0309.jpg

 

Ve zlatý šperk baroka Kuks přeměnil na přelomu 17. a 18. století hrabě Špork. V místě dnešního Kuksu vyvěraly tři prameny, podle pověsti měly být léčivé. Hrabě František Antonín Špork je nechal svést do kamenné nádrže, která byla umístěna ve skalní klenbě. K pramenu vybudoval hrabě Špork cesty. Nad nádrží nechal postavit dřevěné stavení, ve kterém byly kotle na ohřev vody, ta pak byla odváděna do lázeňského domu, který stál pod kaplí. V čase vzniku měly prý lázně velký ohlas a byly hojně navštěvovány. Lázně vznikly na levém břehu Labe, na protilehlém břehu nechal F. A. Špork postavit hospital pro vysloužilé vojáky.

spork.jpg

František Antonín Špork (1662 -1738) byl synem vestfálského vojáka Jana Antonína Šporka, který se díky svým vojenským úspěchům stal generálem a získal šlechtický titul. Po smrti otce František Antonín zdědil panství Lysá nad Labem, Malešov, Konojedy a Choustníkovo Hradiště. K dědictví patřil i rodinný palác v Praze a velký finanční obnos. V letech 1680 – 1681 absolvoval hrabě Špork cestu po Evropě, mimo jiné navštívil i dvůr Ludvíka XIV. Poznání francouzského způsobu života pravděpodobně ovlivnilo i budoucí aktivity hraběte Šporka. Ve službách hraběte působili nejlepší umělci své doby. Roku 1712 na Kuks přichází Matyáš Bernard Braun a pro Šporka vytváří unikátní sochařská díla. V nedalekém Novém lese buduje scenérii, které dnes říkáme Braunův betlém - jedinečný umělecký skvost, který bohužel trestuhodně chátra. Za vrchol Braunova působení na Kuksu je považována alegorie soch ctností a neřestí. Sochy stojí před hospitalem, dnes jsou to již jen kopie, originály byly přemístěny do lapidária v Kuksu. pa023569a.jpg

 

I ostatní kulturní aktivity hraběte Šporka nelze opomenout. Málokterý šlechtic té doby se mohl pochlubit vydáním více jak 150 knih jak náboženských tak filozofických. Kuks navštěvovali významní němečtí literáti. Hrabě vydržoval i operní soubor, ve kterém působili především italští hudebníci. Měl i svou ryteckou dílnu. Tam pracovali rytci Michael Jindřich Rentz a Johann Daniel Montalegre. img0236.jpgKe své vydavatelské činnosti se hrabě dostal až ve zralém věku, se svou dcerou Kateřinou začal překládat náboženské knihy. V knihách většinou nebyli uvedeni autoři díla, protože Špork překládal knihy nekatolíků, aniž by publikace dal schválit církevní cenzuře. Svou tiskárnu měl hrabě v Lysé nad Labem, ta však byla roku 1713 z příkazu císaře Karla VI. uzavřena. Jeho názorový postoj vedl k vyostření vztahů s jezuity, kteří žili v nedaleké Žírči. Spory s jezuity vyvrcholily 26.7.1729, kdy vojenský oddíl carrafovského pluku obsadil Kuks a měl knížeti odebrat veškeré knihy. 7.2.1730 byl Špork obžalován z kacířství, 13.3.1733 byl vynesen poměrně mírný rozsudek – byl odsouzen pouze za porušení zákazu tištění knih bez cenzury a byla mu uložena pokuta ve výši 5000 zlatých.img_0516.jpg

Dosud se hrabě Špork jeví jako osvícený a mírný muž. Poměry na panství se však nevymykaly běžným zvyklostem té doby. Od poddaných se vyžadovala bezmezná oddanost. Hrabě Špork byl nelítostný, neváhal poddané bičovat, dlouhodobě věznit, poutat v řetězech....

A kdo z exulantů z roku 1742 byl v jeho službách? Byl to Mikuláš Taraba (cca 1667 – 1746) sedlák a správce na dvorech hraběte Šporka. img_0503.jpgŠafář přísahal, že dá pozor na celý dvůr, šprýchary a stodoly, aby při krytech skrze vytrhané došky neb šindel ano i od ohně neb jináče skrze něho nebo čeládku dvorskou nejmenší škoda svévolně nenastala, s manželkou že pilně na dobytek hovězí i drobný pozor míti bude, obrok co se od vrchnosti pasíruje, a od písaře obilního vydává, aby všechen ouplně dobytku bez umenšování a ujímání se vydával, seno a sláma aby se necuchala, ani šafářem ani manželkou ani čeledí dvorskou nebo ponocným dvorským kradí ve dne ani noci ze dvora nevynášela, řezanka aby drobně řezána nebyla. Obzvláštní pozor měl míti, aby omastek čistotně a spravedlivě do sklepů purkrabských se ukládal, aby sám osobně vedle hospodáře a poklasného na role chodil, aby byly časně dobře sdělané přihlížel, aby mlatci slámu dobře vytřásali ... Z titulu své funkce Mikuláš Taraba často měnil místa pobytu: v období 1693 – 1704 působil ve Světí, 1704 – 1717 byl v Nedělišti, 1718 – 1731 v Žíželevsi a 1732 – 1742 se vrátil zpět do Světí. img_0603.jpg

Létě páně 1742 dne 20. února odcházejí Mikuláš Taraba s ženou i dětma z panství i ze země české a prodávaje svou chalupu se vším příslušenstvím mimo to panské role Janovi Kadečkovi za sumu trhovou 300 kop id est 300 kop hotovejch peněz, kteroužto sumu prodávající při Actum zápise přijmouce jemu kupujícímu na to odřeknutí (?) činí a to podle práva.

Spolu s Mikulášem Tarabou odešel i jeho syn Mikuláš Taraba nar. 1720 v Nedělišti. Jeho potomci žili ve Slezsku v Horních Poděbradech a Husinci. A jeden z jeho potomků odešel v r. 1945 zpět do Čech, bydlel v Krásném u Tří Seker.

Zdroj: Ing. Pavel Taraba Řád sv. Huberta Hospital Kuks

Foto: M. Lárová

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Important question

ClieeDig, 30. 9. 2018 16:24

As you! like something super new? Open and look at this link. Only here the choice of young girls for every desire and completely free! They are hardcore slaves, they will and want perform everything you order !
https://rebrand.ly/governy#F60

DOTAZ

Marie Čálková, 14. 5. 2018 12:14

Dobrý den,
prosím, dalo by se něco více zjistit o rodu Šporků? Žili ještě v roce 1945?

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem, Marie Čálková

Re: DOTAZ

Marie, 14. 5. 2018 14:28

Dobrý den,
hrabě Špork neměl mužského potomka (synové mu zemřeli), úmrtím hraběte Šporka vymřel rod po meči.