Jdi na obsah Jdi na menu
 


26. 9. 2010

Wenzel Weber

Krkonoše a Tři Sekery co je pojí? Osoba vrchlabského děkana Václava Webra.

Václav Weber se 4. prosince 1824 narodil ve Třech Sekerách. Studoval na gymnáziu v Chebu a v semináři v Praze. Na kněze byl vysvěcen 27. února 1851. 27. února 1865 byl zvolen děkanem ve Vrchlabí. Byl také činný v městské samosprávě, o čemž svědčí zápis z poslanecké sněmovny:

Zpravodaj přís. zemsk. výb. dr. Brauner (čte): K volbě poslance do sněmu, konané dne 30. ledna 1867 pro volební okres měst a průmyslových míst Vrchlabí, Lindavy, Hostinného, dostavilo se ze 548 k volení oprávněných voličů 160, z nichž 132 pro pana Václava Webra, děkana města Vrchlabí, hlasovali, tak že on nadpoloviční většinou hlasů zvolen byl. Med. Dr. Eman. Seidl, c. k. prof. z Prahy, obdržel 21 hlasů, JUDr. Arnošt Römheld, zemský advokát z Vrchlabí 1, a továrník Josef Rotter 6 hlasů.

Jelikož volba řádně se konala, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana P. Václava Webra, městského děkana ve Vrchlabí, za poslance měst a průmyslových míst Vrchlabí, Lindavy a Hostinného za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Zdroj:  Poslanecká sněmovna

Václav Weber byl jmenován školním inspektorem jak na okrese ve Vrchlabí tak i pro německé školy v sousedních českých okresech. V této funkci se výrazně projevil jeho německý nacionalismus. Podporoval činnost v různých organizacích. Zajímal se hlavně o turistiku. Byl členem a prvním presidentem Rakouského krkonošského spolku (RGV) v období 1887 – 1889. Zasloužil se o budování turistických cest. V roce 1891 byla slavnostně otevřena cesta údolím Bílého Labe, která patří k nejromantičtějším vycházkám v Krkonoších. Na jeho počest byla nazvána: Weberova cesta.

Václav Weber vysvětil roku 1884 pramen Labe.Obrazek

Samotný pramen Labe je podle literárních údajů známý nejméně pět století. V blízkosti pramene probíhala již v dávné minulosti zemská stezka, nazývaná též "Česká stezka". Spojovala Čechy se Slezskem. Patřila mezi nejstarší obchodní solné stezky a v roce 1684 ji použil i hradecký biskup Jan z Talmberka a pramen Labe dne 19. září vysvětil. Tím byla také dosud sporná Labská louka uznána definitivně za české území. O další vysvěcení pramene se postaral vrchlabský děkan V. Weber roku 1884

Václav Weber byl za zásluhy dekorován   rytířským   knížetem Řádu   Františka Josefa I.

Vrchlabský děkan Václav Weber zemřel 22. září 1888.



 

Weberova cestaObrazek

Od jara letošního roku (2010) se chystám do Krkonoš, abych prošla a nafotila Weberovu cestu. Vyšlo to až v druhé polovině září. Vyzbrojena foťákem vydala jsem se ze Špindlerova Mlýna po Dřevařské cestě k boudě U Bílého Labe a odtud jsem pokračovala po Weberově cestě zpět do Špindlerova Mlýna. Byl krásný podzimní den, těšila jsem se na fotografování. Měla jsem radost ze snímků, které jsem pořídila. Když jsme se přiblížili k Webrově cestě, přístroj mi oznámil, že ho nemá co napájet, že došla baterie. A tak snímky z Weberovy cesty byly pořízeny mobilem, naštěstí vyšly celkem dobře.



 

 

Náhledy fotografií ze složky Weberova cesta