Jdi na obsah Jdi na menu
 


29. 1. 2013

Mord roku 1933

 

Tajemství silnice u Tří Seker

Prudké světlo nákladního auta mihlo se po stráni, sjelo k bílé, nehybné ruce u příkopu a stanulo. Náhlým zabrzděním vůz skřípavě zastavil a šofér seběhl do ranní, syrové mlhy. Za okamžik byl zpět u svého volantu a ujížděl na nejbližší četnickou stanici.

„Pojeďte rychle s sebou,“ naléhal. „V silničním příkopu u Tří Seker leží dvě mrtvoly.“

Četníci nasedli. Mezi Drmoulem a Třemi Sekerami, blíže Mariánských Lázní, seskočili a světlo jejich lampiček zahledalo v okolí.

V silničním příkopu ležela mrtvá žena, tři kroky dále umíral muž. Bylo nejdříve nutno ošetřiti těžce zraněného. Přivolán byl lékař, ale smrtelně zraněný muž zemřel pod jeho rukou. O případu přinesli jsme již zprávu.

V mrtvých zjištěni byli 40letý pomocný číšník Jan Bachmann a jeho 48letá žena z Chodovského Šmelctálu. Manželé šli od Tří Seker a Bachmannová nesla v nůši nějaké plátno a trochu potravin. Věci ležely rozházené u mrtvol a zdálo se, že nic nechybí. Oba manželé měli hluboké rány v hlavě a na zádech a první domněnka byla, že tu běží o loupežnou vraždu.

Pátralo se pak po vrahu, ale mezi tím provedli lékaři pitvu a jejich soud zní, že tu patrně běží o automobilové neštěstí. Manželé byli snad zachyceni autem a odhozeni stranou a zabiti. Soudí se tak podle ran na jejich těle.

Četnictvo pátralo dále a podle toho, co zjistilo, se domnívá, že běží přece o loupežnou vraždu. Bylo zjištěno, že Bachmannová prala osudného dne v jedné obci, kde dostala 15 Kč. Za 5 Kč nakoupila nějaké potraviny a 10 Kč schovala do tobolky. Kromě toho měla v nůši zvláštní kus plátna.

Peníze ani potraviny nalezeny nebyly, zmizely. Štůček plátna ležel pak celých 30 kroků dále v lese. Možná, že se i tato záhada vysvětlí, ale dokud se tak nestane, četnictvo je přesvědčeno, že běží o zločin a hledá vraha.

Národní listy 31. 10. 1933


 

Je domnělá vražda manželů Bachmanových u Doupova dvojnásobným neštěstím? Jak jsme již v „Národní Politice“ oznamovali, vyšetřuje se už skoro týden záhadný krvavý případ z lesíka za obcí Drmoulem v sousedním okrese doupovském, kde v příkopu u silnice byli nalezeni staří manželé Bachmannovi z Chodovského Šmelctálu. Případ se vyšetřoval hned od první chvíle jako loupežná vražda a šlo se za dvojí stopou. Předevčírem byla však provedena pita obou mrtvol, která do případu mnoho jasna nesnesla – naopak: zatemnila ještě dohady, které tu byly. Lékaři totiž prohlásili, že by v tomto případě „mohlo snad také jíti o neštěstí automobilové neboť rány zasazené tupým nástrojem nejsou prý takové, aby mohly toto neštěstí vylučovat. Četnictvo je tudíž od předvčerejška ve svém pátrání na rozcestí, ačkoli se spíše přidržuje domněnky první, že jde opravdu o dvojnásobnou vraždu. Při dokonalé prohlídce v bytě manželů nalezena byla velká číšnická tobolka, v níž bylo 1000 korun. Byla nalezena ukryta v koši na prádlo. Tento nález je pro četníky velmi cenný, neboť o penězích se vědělo a byla domněnka, že za nimi pachatel šel a snad je i dostal. Zato stále ještě chybí peněženka Bachmannové, v níž bylo něco menších peněz. Četníky nyní také zajímá situace velkého uzlu prádla, který Bachmannová na své poslední cestě nesla na nůši a který po nalezení mrtvol byl nalezen asi 20 metrů od jejich těl, na kraji lesa. Není ovšem vyloučeno, že jde-li opravdu o smrt nárazem auta, byl balík vymrštěn s nůše a zaletěl do lesa; ač zase na druhé straně se pochybuje, že by se byl zakutálel až tak daleko mezi stromy. Spíš se zdá, že tam byl ukryt. Včera prý četnictvo zachytilo další – už třetí – stopu, za níž jde a niž vedoucí četnický major Borský tvrdí, že by mohla vést k cíli. - Předevčírem byli oba nešťastní manželé pohřbeni v obci Tři Sekery. Byl prý to pohřeb, jakého tato ves ještě nikdy neviděla.

Národní politika 7. 11. 1933


 


 

Lesní dělník Luft ze Skelné Huti u Mar. Lázní, který je už delší dobu držen ve vyšetřovací vazbě pro podezření z vraždy Bachmannových manželů u Tří Seker, stále se více zaplétá ve svých výpovědích a podezření proti němu roste. Četnictvo povedlo nyní také pokus s peněženkou, položeno po 2 dni pod sníh, a shledalo se, že její stav je docela jiný, než byl stav peněženky Bachmannových, odevzdané Luftem četnictvu a domněle nalezené pod sněhem. Proti Luftovi jsou nyní také ještě jiné nepříjemné doklady. Nemůže dokázati alibi na kritickou doby vraždy, neboť sám jeho švagr, jehož se dovolává, mluví vyhýbavě. Dále bylo dodatečně zjištěno i toto: psi jistého domkáře Matera, který má domek na samotě blíže místa vraždy v osudný den zuřivě štěkali od 8 hodin až do 10 hodin večer. Mater tomu nevěnoval pozornost, neboť cizí lidé v ta místa nikdy nechodí. Po této cestě šel i policejní pes. Drmoulské četnictvo ve dne v noci pátrá po dalších podrobnostech, které by do toho záhadného zločinu mohly vnésti světlo.

Národní politika 7. 11. 1933


 

Zatčený Josef Luft se Šmelctálu u Mariánských Lázní, podezřelý z vraždy starých manželů Bachmannových u Tří Seker, zůstává stále ve vyšetřovací vazbě a kruh podezření se proti němu zesiluje ještě po jiné stránce. Vedle něho byl předevčírem zatčen a do Chebu do soudní vazby odvezen Luftův příští švagr, jistý 27letý Alois Schachtner, který bydlel v témže šmelctálském domku co Luft, jenže v jiné jeho části do dvorku. Příčina zatření je staršího data, ale přišlo se na ni teprve pátečním Luftovým prohlášením. Přihlásil se jistý Josef Fischer z obce Prachometí u Teplé, který vypověděl o obou zatčených velmi podivnou věc Fischer se někdy, nemoha nalézti jiného zaměstnání, zabýval tajným přenášením zboží přes hranice, kterýmžto podloudnictvím se zabývali i Luft a Schachtner. Jednoho dne před několika měsíci zval prý Schachtner Fischera velmi naléhavě i jménem svého švakra Lufta, aby k nim některého večera přišel a aby s sebou přinesl hodně peněz. Třebas prý i vypůjčených, neboť se s nimi pak dá vytvořit pěkný obchod. Nakoupí prý si zboží a o ostatním, že se pak dohovoří. Fischer prý tenkráte skutečně podvečer přišel, ovšem že s peněžní částkou menší, ale nezmínil se o ní. Hovor o obchodech oba přátelé v Luftově bytě protahovali, což na Fischera dělalo nepřirozený a nakonec i úděsný dojem. Pak náhle zahlédl pod postelí ukrytou sekyru. Napadlo jej, zda ho nechtějí švakři ubít a oloupit, proto se pod jakousi záminkou zvedl a rychle prchl z domu. Luft, který za ním vyběhl a volal podíl pak po něm sekyrou, ale nezasáh ho. Fischer prchl, o případu pomlčel, ale nyní jej udal četnictvu hned po Luftově zatčení. Četnictvo zatklo nyní vedle Schachtnera i matku Josefa Lufta, 63letou Alžbětu Luftovbou, poněvadž je v podezření, že o životě svého syna všelicos ví a skrývá. Fischer bude nyní s oběma svakry konfrontován, zvlášť budou-li celou historii s Fischerem popírati. Podezření proti Luftovi, jako označenému vrahu nebo spoluvrahu Bachmannových manželů, je tím jen zesíleno.

Národní politika 24. 1. 1934

Dobový tisk z archivu Tamary Vokounové