Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. 4. 2009

Škola v období let 1945 - 1953

První učitelka po roce 1945

Jako první učitelka po roce 1945 byla dne 26. července 1945 ustanovena na vlastní žádost Marie Fischerová. Přišla za svým manželem Emilem Fischerem, který byl zaměstnán u Finanční stráže. Do Tří Seker přišla z okresu Ledeč nad Sázavou.  Od 1. září 1945 byl přikázán jako řídící učitel ve Třech Sekerách Josef Vávra ze Strakonic.

Vyučování začalo ve dvou třídách s 11 dětmi české a slovenské národnosti. V první polovině listopadu 1945 se do Tří Seker a okolních obcí začali stěhovat čeští reemigranti. Byli to potomci českých emigrantů, kteří odešli z Čech po roce 1742 do německého Slezska. Tam založili několik českých osad (Husinec, Poděbrady). Po roce 1945 připadlo do té doby německé území Polsku. Potomkům českých exulantů bylo umožněno přestěhovat se zpět do vlasti svých předků.

Citace ze školní kroniky: V první polovině listopadu se počínají do zdejší obce a okolí stěhovati čeští reemigranti z okolí Střelína ze Slezska. Jsou to čeští exulanti, kteří žili v prostředí čistě německém. Jejich předkové přestěhovali se do Německa (nyní Polsko) po bitvě bělohorské a pak 1741 pro utiskovanou českobratrskou víru. Tito lidé založili v Německu osady nazvané podle našich velikánů jako Husinec, Poděbrady, aby jim tato jméno připomínala vlast. Potomci těchto, přestože neměli nikdy českých škol, zachovali si po svých praotcích českou řeč i víru. Dne 14. listopadu přicházejí první žáci z řad reemigrantů. Práce s nimi bude pro učitele obtížná, neboť mají mnoho jiných slov, nečeských, ale při pilné práci i to se překoná.

Přistěhováním nových obyvatel se navýšil počet žáků na 91.

1. ledna 1946 odešel řídící učitel Josef Vávra, s vyučováním vypomáhal Josef Tříška z Krásného. Řídící učitelkou byla jmenována Marie Fischerová.

1. ledna 1946 byla otevřena mateřská škola, učitelkou byla ustanovena Jiřina Předotová. Do mateřské školy chodilo 21 děti.

Promítací přístroj

13. února 1946 byl obecné škole přidělen promítací přístroj na úzský film, jako pomůcka k vyučování.

Měšťanská škola

Vyučování na měšťanské škole bylo zahájeno 15. listopadu 1946.