Jdi na obsah Jdi na menu
 


31. 3. 2010

Nahlédnutí do historie hornictví v západní části Čech

Nalezení stříbrných či měděných rud, je podle pověsti dáváno do přímé souvislosti se vznikem obce Tři Sekery. Proto tohle malé nahlédnutí do bohaté historie hornictví západních Čech.

Obrazek


ROK

Událost

1301

Byl hlášen nález stříbrných rud u Plané u Mar. Lázní

1313

Byly uděleny městské svobody a výsady Falknovu (Sokolovu)

1321

Město Cheb dostalo právo flosovat a markovat krásenský a slavkovský cín (přetavovat, čistit a puncovat)

1341

V okolí Nejdku byl rýžován cín

1350

Vydal král Karel IV. zákaz vývozu stříbra z Čech.

1350

Udělil Karel IV. horní svobody Hroznětínu na Karlovarsku.

1355

Byly Krásnu a Hornímu Slavkovu uděleny horní svobody a práva pro doly a rýžoviště

1356

9.1. byla králem Karlem IV. vydána Zlatá bula, ve které jsou kovy rozděleny na vyšší a nižší

1356

Přiznal král Karel IV. všem kurfištůmhorní horní regál na všechny kovy a sůl (horní regál = právo na všechny vytěžené kovy)

1357

První písemná zmínka o Horním Slavkově

1357

Nejstarší zmínka o Pramenech

1370

Dobývání cínu u Pramenů

1378

Objeven cín na Cínovci v Krušných Horách

1378

Vydal král Karel IV. nový mincovní řád

1408

Doložen záznam o prvním vodním kanálu pro cínové doly v Krásnu

1437

Bylo vydáno povolení k dolování u Michalových Hor

1454

Jsou doloženy cínové rýže a doly u Boru, Pramenů, Kynžvartu a Kladské

1489

Zmíněna cínová huť u Lokte n. Ohří

1491

Vydal král Vladislav II. privilegium pro doly u Chebu

1491

Byly otevřeny železorudné doly na Malém a Velkém Geisbergu u Chebu

1505

Bylo zahájeno dolování u Michalových Hor

1507

Vydal Jan Pluh z Rabštejna nový horní zákon pro Horní Slavkov

1510

V Horním Slavkově byly postaveny první žentourové těžní stroje s jedním lanem

1510

Záznam o prvních hornických pracích v Jáchymově

1513

Byl vydán horní řád pro doly u Stříbra

1516

V Horním Slavkově stříbrné žíly

1518

Zveřejněn jáchymovský řád Štěpána Šlika (byl v něm poprvé zohledněn pracovní úraz)

1519

Byla zahájena ražba jáchymovských tolarů

1519

Vypukly první hornické bouře v Horním Slavkově

1524

Bylo postaveno první četkové čerpadlo v Horním Slavkově

1526

Zahájila činnost mincovna v Horním Slavkově (byla v provozu jen jeden rok)

1527

Došlo k zatopení hornoslavkovských stříbrných dolů

1528

Byli Šlikové zbaveni mincovního práva a práva na výkup stříbra

1529

Je poprvé doloženo dolování mědi u Tří Seker

1530

Byla vyměřena nová vodní stoka ke krásenským a hornoslavkovským dolům

1538

Bylo vydáno první povolení k těžbě stříbra a mědi u Tří Seker

1540

Nařídil král Ferdinand I. zákaz vývozu stříbra z Čech

1542

Byly otevřeny stříbrné doly u Dolního Kramolína

1545

Byly otevřeny doly u Smrkovce na Kynžvartsku

1547

Horní Slavkov a Krásno byly povýšeny na svobodná horní města

1548

Byl vydán horní řád pro „lesní cínové doly“

1548

Ferdinand I. odebral rudokupcům právo na výkup rud. Toto právo převzal stát a rudy tavil ve státních hutích

1550

V Horním Slavkově byl vydán nový vodní řád

1551

V Horním Slavkově byl postaven četkový čerpací stroj

1559

V Horním Slavkově byl postaven těžní stroj na větrný pohon

1561

Prudký pokles těžby u Horního Slavkova

1574

Bylo dolováno stříbro u Mýtiny na Chebsku

1575

27. 9. Vyhlásil Maxmilián II. narovnání o hory a kovy pro země koruny České

1590

Byl úředně nahlášen nález uhlí v Falknova (Sokolova)

1606

Byly vydány horní svobody pro Tři Sekery

1681

Rok rekordní těžby ve Třech Sekerách

1690

Nejstarší doklad o dole Sv. Josefa a dědičné štole Všech svatých u Velké Hleďsebe

1690

Rýžování zlata na malých potocích v okolí Tří Seker

1712

Doložena těžba olověných rud u Horky u Chebu

1722

Zahájena těžba na dole Sv. Michala u Kladské

1732

Zmíněn rozsáhlý odvodňovací systém

1749

Pověst o zániků dolů ve Třech Sekerách

1758

Důl v Podhradu na Chebsku

1759

Uzavření rudných dolů v Plané

1770

První uhelné doly na Sokolovsku

1772

Byl zrušen královský horní řád v Horním Slavkově

1780

Na Dyleni lom na těžbu českých granátů

1782

Zpráva o Cechu sv. Víta u Drmoulu

1783

Potvrzeny císařem Josefem II. horní svobody pro Tři Sekery

1784

Dekret dvorské komory, který nařizuje, aby úředníkům a horníkům, kteří podle směrnice nemají nárok na penzi, a kteří pracují v úkolu nebo denní mzdě, se má při jejich vysloužení, jestliže dobře sloužili po doby čtyřiceti let, ponechat celý plat jako provize

1784

Byly dekretem zrušeny tělesné tresty v hornictví, tyto tresty byly nahrazeny bezplatnou prací

1792

Na západním svahu Dyleně bylo dobýváno zlato

1846

Kutací pokusy poblíž Tachovské Huti

1860

Zahájena těžba uhlí u Třebeně na Chebsku

1923

Objeveno ložisko uranu u Cechu sv. Víta

1934

Obnoveno dolování v Horním Slavkově

1948

Průzkumné práce u Cechu sv. Víta

1952

Zahájena těžba uranu v Zadním Chodově

1966

Zahájena těžba uranu na dolu Dyleň na Slatině

1990

Zánik dolů na Slatině